......සිත්කවි......

සෙවනැල්ල වෙන්නම්

Published by ZuRi under on 12:00 AM

2 comments:

Sameera Parakkrama said... @ June 27, 2010 at 3:19 PM

Hi Nangi mama dakala thiyena poems walin visistama nirmana oyage athin bihi wenawa. Ediriyedith eweni nirmana oba athi bihivimata sakthiya darya labewa.

ZuRi said... @ August 23, 2011 at 11:52 PM

ස්තුතියි සමීර අයියේ, ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ තමයි ප්‍රතිචාර දක්වන්න සිඩු උනේ, සමා වෙන්න ඒකට.

Post a Comment